شرایط گارانتی

  • چنانچه مشتری پس از خرید و دریافت محصول و قبل از استفاده از محصول به هردلیل از خرید خود منصرف شده باشد می تواند محصول را در مدت زمان نهایتا 48 ساعت پس از دریافت سفارش، به آدرس شرکت مرجوع کند.
  • در مورد آیسی های خریداری شده، چنانچه آیسی موقع پروگرم و رایت دامپ مشکل داشته باشد، قبل از اینکه آیسی را شابلون و یا نصب کنید میتوانید از گارانتی بازگشت استفاده کنید.
  • درصورتی که آیسی خریداری شده اعم از سکند و یا نیو، حرارت ببیند، شابلون شود و یا مهر روی آیسی حذف شود(به هردلیلی) به هیچ وجه قابل ارجاع نخواهد بود.